www.goTravel.co.il
הכתבה מעניינת? שלחו אותה בדואר למי שתרצו

הקש בתיבה את רצף האותיות המופיע למטה:

דרכון ישראלי

כל אזרח ישראלי, בכל גיל, המעוניין לנסוע לחו"ל או להיכנס לישראל נדרש לשאת דרכון ישראלי או מסמך נסיעה ישראלי אחר. כבר לא ניתן לרשום קטינים בדרכון ההורים.
 
תוקף דרכון
בכל מדינת יעד ישנה דרישה שונה לגבי תוקף מינימאלי של הדרכון, בטרם תאושר כניסה לגבולותיה. מרבית המדינות דורשות דרכון בר תוקף ל- 6 חודשים לכל הפחות. מומלץ! לבדוק הנושא עם סוכן הנסיעות או עם השגרירות
הרלוונטית בישראל, בטרם יציאתך מהארץ.
 
הנפקת דרכון ראשון
הנפקת דרכון ראשון מחייבת נוכחות אישית של מגיש הבקשה בלשכת מנהל האוכלוסין באזור מגוריו, עם מזומן או כרטיס אשראי ושתי תמונות עדכניות.
 
דרכון לקטין תקף ל- 5 שנים בלבד. דרכון שהונפק בעת שהמבקש היה קטין ולאחר 5 שנים מלאו לו 18 שנים, יחייב חידוש דרכון ולא ניתן יהיה להאריכו.
 
חידוש דרכון לבוגר יחודש עם 2 תמונות. לא נדרשת נוכחות פיזית.
 
הנפקת דרכון לקטין מחייבת נוכחות הילד + הורה, במידה שההורים אינם נשואים זה לזו נדרשת נוכחות שני ההורים
 
דרכון עסקי
לנוסעים בתכיפות רבה קיימת אפשרות להנפקת דרכון עסקי, בעל מספר עמודים כפול, 64 עמ' במקום 32,  


נהרות
 
החלפת תמונה בדרכון
לא ניתן להחליף תמונה בדרכון, הן לבגיר והן לקטין. במידה שתווי הפנים או חזות המבקש השתנו, ניתן להגיש בקשה לדרכון חדש.
 
הוספת דפים לדרכון
לא ניתן להוסיף דפים לדרכון. בעל דרכון המבקש להוסיף דפים יתבקש להנפיק דרכון חדש. במקרה הצורך, ניתן להנפיק דרכון עסקי.
 
אבד/נגנב דרכונכם בארץ
הנפקת דרכון במקום דרכון שאבד מחייבת נוכחות אישית בלשכת מנהל האוכלוסין באזור מגוריכם. יש להצטייד בתעודת זהות, מזומן או כרטיס אשראי, 2 תמונות זהות ועדכניות. בהתאם להנחיה מיום 1 באפריל 2006 , מי שאבד או נגנב דרכונו בישראל פעמיים בתוך 10 שנים, יקבל לידיו תעודת מעבר בלבד.
 
אבד/נגנב דרכונכם בחו"ל
בהתאם להנחיה מיום 1 באפריל 2006 לא ניתן להנפיק דרכון חדש במקום דרכון שאבד או נגנב בחו"ל. נציגות ישראל תנפיק לכם תעודת מעבר,המחייבת אשרה (ויזה) לכל המדינות, במטרה לאפשר המשך תנועה בעולם. במקרים חריגים במיוחד תאושר הנפקת דרכון חדש
 
הגעתם לנתב"ג וגיליתם שדרכונכם אינו בתוקף
בנתב"ג לא ניתן להוציא דרכון אלא להאריך תוקף של דרכון של חמש שנים בחמש שנים נוספות ובמחיר נאה לקופת המדינה, אם הדרכון מעל 10 שנים , קפלו ציוד ואחורה פנה.  כמו כן, לא ניתן להאריך דרכון של קטין מעל 5 שנים או אם מלאו לו בנתיים 18. הלשכה בנתב"ג פועלת 24 שעות ביממה, פרט לערבי שבת/חג ולימי שבת/ חג, בין השעות 14:30 בערב שבת/חג ועד שעה לאחר צאת השבת/חג.
 
שימו לב, חלק מהפעולות הנ"ל ניתן לעשות באינטרנט ובדואר ולחסוך מעצמכם את הטירחה שבהגעה ללשכות מנהל האוכלוסין.
 
מידע נוסף
מספר צפיות: 19809
9836