תנאי שימוש באתר GoTravel

תקנון תנאי שימוש באתר GoTravel


(תקנון תנאי השימוש באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד)


כללי
1.      אתר " GoTravel" (להלן: "האתר") הוא אתר מידע לטיולים בעולם, בו כותבים אנשי מקצוע מתחום התיירות, והנך מוזמן לקחת בו חלק ולהשתמש בו, בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
2.      הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
3.      הרשמה לאתר מעידה כי הנך מאשר ומסכים לכללים שנקבעו על ידי הנהלת האתר.

כתיבה באתר
4.      העלאת שאלות או הודעות לפורום האתר מותנית בהרשמה לאתר והסכמה לכללים המפורטים במסמך זה.
5.      כתיבת הודעות, שאלות או תגובות במסגרת פורום האתר נועדה למשתמש הפרטי בלבד ולא למשתמש עסקי. חל איסור להשתמש באתר לצרכים מסחריים, עסקיים או אחרים ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.
6.      הכותב לא יפרסם באתר מידע מסחרי גלוי או סמוי, קישורים לאתרים מסחריים או אחרים, מידע פוגעני או מידע המהווה פגיעה בפרטיות.
7.      הכתבות באתר (לרבות התוכן המתפרסם בפורום האתר) הן קניינו של האתר (לרבות קניין רוחני), ואין לעשות בהן כל שימוש ללא קבלת רשותו המוקדמת בכתב של האתר.
8.      להנהלת האתר הזכות להסיר כל הודעה, שאלה או תגובה המעלים חשש להפרת זכויות יוצרים או המפרים את הכללים שנקבעו על ידי הנהלת האתר או את חוקי מדינת ישראל או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה המוחלט וללא מתן התראה או הסבר – בלא צורך בנימוק משפטי או אחר.
9.      להנהלת האתר זכות לבטל רישום של משתמשים המפרים את כללי האתר.
10.  הכותב אחראי לתוכן כל הודעה, שאלה או תגובה  המועלית על ידו לפורום האתר – וישא במלוא האחריות באם יפר זכויות יוצרים של כותבים אחרים ו/או של אתרים אחרים, וכן בגין כל הפרה של חוקי מדינת ישראל, וזאת אף אם הטקסט המפר הוסר מן האתר על ידו ו/או על ידי הנהלת האתר.
11.  אין לפרסם באתר תוכן מעליב, פוגע, מטריד או מסית נגד אדם או אוכלוסייה, ואין להעלות לאתר חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני פוגעני, או המהווה פגיעה בפרטיות.
12.  תוכן המתפרסם  בפורום האתר מהווה רישיון חינם בלתי הדיר לשימוש בו, ללא הגבלת מקום או זמן, ולהנהלת האתר הזכות להשתמש בו ולפרסמו ככל שתמצא לנכון.
13.  הכותב אינו זכאי לתמורה כספית או לתמורה אחרת, למעט מבצעי קידום ועידוד כותבים, ככל שיבוצעו, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
14.  מתן קרדיט לכותבים מותנה בשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, ולא יוכל להוות טענה של המשתמש כנגדה.

קניין רוחני והגנה על זכויות יוצרים
15.  האתר כמו גם כל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר " GoTravel" ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מן האתר.
16.  אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מהאתר.
17.  אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים של האתר בכל דרך שהיא, אם באמצעים אלקטרוניים או בפרסום או בדפוס לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת שאינה אישית ופרטית.
18.  אין להעתיק את עיצוב האתר או להתחזות לאתר, כך שהמשתמש הסביר יטעה לחשוב שמדובר באתר זהה.
19.  אין להציג תכנים מהאתר באתרים אחרים בכל דרך שהיא, ללא אישור מוקדם בכתב מאת הנהלת האתר. המונח "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל טקסט, תמונה, פלאש, קול, מולטימדיה, אייקון, קבצים, תוכנה, קוד, פורמט, מאגר נתונים.
20.  אין לקשר במישרין לתוכן המופיע באתר, אלא לעמוד בו מופיע התוכן – תוכן יכול להיות מאמר, מפה או תמונה או כל תוכן אחר.
21.  חל איסור להעתיק או להציג תכנים מהאתר באתרים אחרים – למעט קישור לדף הבית או לדף פנימי.
22.  אין לקשור או להציג חלק מהנתונים או חלק מעמוד פנימי באתר, אלא אם כן הוא מוצג בשלמותו כולל שורת כתובת העמוד – URL address Status bar.
23.  ניתן ליצור קישור לאתר או לדף באתר ובלבד שההפניה הינה לאתר על ידי החלפת עמוד או פתיחת חלון חדש. אין לקשור עמוד לאתר ללא מסגרת או כותרת וכתובת אחרת. למען הסר ספק אין להציג דפים מהאתר תחת אתר אחר, בין במסגרת מקורית, מסגרת האתר המארח או מסגרת שקופה.
24.  להנהלת האתר הזכות להורות על ביטול קישור או הצגה של תכנים ללא צורך בהסבר או בנימוק. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתבוע מפרים של זכויות היוצרים, גם אם התבטלה בינתיים ההפרה.

תוכן האתר
25.  השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
26.  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו הפרעות בזמינות האתר בשל שיקולים טכניים, תקלות שבאחריות צד ג' או גורמים אחרים, ועל כן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין למשתמשים בכל עת, ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
27.  קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים, וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד, ונמצא בתחום אחריותו הבלעדי של המשתמש באתר.
28.  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של " GoTravel" ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה.
במקרים בהם מצוין במפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגוף חיצוני, יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.ניהול משתמשים ומבקרים באתר
29.  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, ללא צורך לספק הסבר שיהא מקובל על הגולש.
30.  צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות אתר "GoTravel".

גילוי נאות
31.  אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים, בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי (שאינו כולל שם או פרטים מזהים אחרים) של גולשים, ניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

הדין החל ומקום השיפוט
32.  בכל מקרה של מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר ו/או להפרת תקנון כללי השימוש באתר, מוסכם כי המחלוקת תוכרע בהתאם לדיני מדינת ישראל וכי מוקנית סמכות בלעדית לשיפוט לבתי המשפט במחוז חיפה.
 

סטטיסטיקות

0
מגזינים שנשלחו

0
שאלות ותשובות

0
כותבים באתר

0
כתבות באתר