www.goTravel.co.il
 • בתי מלון
 • כפרי נופש
 • טיולים לקהל שוחר תרבות ודעת
 • טיולי משפחות מיוחדים
 • טיולי ג'יפים
 • טיולי GPS
 • טיולי הליכה
 • חופשות אופניים
 • טיולי ספארי צלילה
 • שייט תעלות ויאכטות
 • שייט נהרות
 • הפלגות גיאוגרפיות
 • הפלגות לאנטארקטיקה
 • הפלגות לשפיצברגן
 • קרוזים ושייט תענוגות
 • טיולים לאיטליה
 • טיולים לשוויץ
 • טיולים לבלקן
 • טיולים גאוגרפיים לאירופה
 • טיולים לתאילנד
 • טיולים בארצות הברית
 • טיולים לאלסקה והרוקיס
 • טיולים לאסיה ואוקיאניה
 • טיולים לאמריקה הלטינית
 • טיולים מאורגנים לאפריקה
 • טיולים פרטיים לאפריקה
 • חופשות סקי
הרשמה למגזין GOTRAVEL
מגזין איכותי עם כתבות עומק על יעדי טיול בעולם ישלח בחינם לדואר האלקטרוני שלכם
הכתבה מעניינת? שלחו אותה בדואר למי שתרצו

הקש בתיבה את רצף האותיות המופיע למטה:תנאי שימוש באתר GoTravel


 
כללי
1. פתיחה וכתיבת יומן כפופים לחוקי מדינת ישראל ולכללי השימוש אשר נקבעו על ידי האתר.
2. כניסה לאתר, הרשמה לאתר ופתיחת יומן מסע מעידה כי הנך מאשר ומסכים לכללים שנקבעו על ידי הנהלת האתר.
3. ניתן להשתמש באתר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד, חל איסור להשתמש באתר לצרכים מסחריים, עסקיים או אחרים ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.
4. הכתבות באתר הן רכושו של האתר, והכותבים לא יעשו כל שימוש ללא רשותו בגרסה הערוכה.
5. לאחר אישור הכותב לעריכה ולהעלאת הכתבה לאתר, לא תתקבל כל בקשה להסרתה.
 
הגנה על זכויות יוצרים
אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים של האתר בכל דרך שהיא אם באמצעים אלקטרוניים או בפרסום או בדפוס לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת שאינה אישית ופרטית.
 
אין להעתיק את עיצוב האתר או להתחזות לאתר כך שהמשתמש הסביר יטעה לחשוב שמדובר באתר זהה.
 
אין להציג תכנים מהאתר באתרים אחרים בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מאת הנהלת האתר. המונח "תכנים", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל טקסט, תמונה , פלאש , קול, מולטימדיה, אייקון, קבצים, תוכנה, קוד, פורמט, מאגר נתונים.
 
אין לקשר במישרין לתוכן המופיעה באתר אלא לעמוד בו מופיע התוכן – תוכן יכול להיות מאמר, מפה או תמונה או כל תוכן אחר
 
חל איסור להעתיק או להציג תכנים מהאתר באתרים אחרים –למעט קישור לדף הבית או לדף פנימי.
 
אין לקשור או להציג חלק מהנתונים או חלק מעמוד פנימי אלא אם כן הוא מוצג בשלמותו כולל שורת כתובת העמוד  – URL addressStatus bar-
 
ניתן ליצור קישור לאתר או לדף באתר ובלבד שההפניה הינה לאתרעל ידי החלפת עמוד או פתיחת חלון חדש –אין לקשור עמוד לאתר  ללא מסגרת או כותרת וכתובת אחרת. למען הסר ספק אין להציג דפים מהאתר תחת אתר אחר בין במסגרת מקורית, מסגרת האתר המארח או מסגרת שקופה.
 
להנהלת האתר הזכות להורות על ביטול קישור או הצגה של תכנים ללא צורך בהסבר או בנימוק, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את המפרים של זכויות היוצרים גם אם התבטלה בינתיים ההפרה.
.
 
כתיבה והעלאת תוכן לאתר
פתיחת יומן מסע מותנית בהרשמה לאתר והסכמה לכללים המפורטים במסמך זה. פתיחת יומן המסע נועדה למשתמש הפרטי ולא למשתמש עסקי.
 
בכתיבת יומן מסע ניתן להעלות תכנים ובלבד שמקור החומרים הוא של כותב היומן – אין להעלות חומרים אשר אינם בבעלות הכותב החל מצילומים וכלה בטקסטים.
 
הכותב לא יפרסם באתר מידע מסחרי גלוי או סמוי, קישורים לאתרים מסחריים או אחרים.
 
להנהלת האתר הזכות להסיר יומני מסע אשר הכוללים חומר עם חשש להפרת זכויות יוצרים או המפרים את הכללים שנקבעו על ידי הנהלת האתר או את חוקי מדינת ישראל – בלא צורך בנימוק משפטי או אחר.
 
להנהלת האתר זכות לבטל רישום של משתמשים המפרים את כללי האתר.
 
הכותב אחראי לתוכן המופיע ביומנו – וישא באחריות באם יפר זכויות יוצרים של כותבים.אתרים אחרים או כל הפרה של חוקי מדינת ישראל. אין להעלות ליומני המסע תוכן אשר מעליב פוגע, מטריד, פוגע או מסית נגד אדם או אוכלוסיה. אין להעלות ליומני מסע הציבוריים חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני פוגעני.
 
תוכן המתפרסם ביומני המסע הציבוריים (בשונה מיומני מסע פרטיים)  מהווה רישיון חינם ללא הגבלת מקום או זמן ולהנהלת האתר הזכות להשתמש בו ולפרסמו ככל שתמצא לנכון. הכותב אינו זכאי לתמורה כספית או אחרת למעט מבצעי קידום ועידוד כותבים.
 
הנהלת האתר עושה ככל שניתן לשמור ולהגן על התכנים, אולם באחריות הכותב לבצע גיבוי ליומני המסע או התמונות, לאתר אין ולא תחול אחריות מכל סוג שהיא בגין הסרה או מחיקה של יומני מסע כתוצאה מתקלה, מחדל או חבלה או כוח עליון.
 
זכותה של הנהלת האתר להסיר כל חומר על פי שיקול דעתה וללא מתן התראה או הסבר – זכות זו הינה יסודית ותנאי עיקרי לשימוש באתר.
 
 
 

 


מספר צפיות: 11550