www.goTravel.co.il
אלון איקן - GoTravel
 
אלון איקן
אלון איקן   אלון איקן, סטודנט לרפואה, בעל שורשים משפחתיים צרפתיים והיכרות מעמיקה עם צרפת. טייל רבות באירופה, ונשבה בקסמן של עריה.
 
רשימת כתבות של אלון איקן