www.goTravel.co.il
הכתבה מעניינת? שלחו אותה בדואר למי שתרצו

הקש בתיבה את רצף האותיות המופיע למטה:

אתר משרד החוץ


באתר משרד החוץ תוכלו למצוא עדכונים שוטפים ואזהרות למטיילים.


 
חדר המצב של משרד החוץ
חדר המצב במשרד החוץ משמש כמרכז שליטה ותיאום. הוא מאויש ופעיל במשך כל ימות השנה, 24 שעות ביממה וערוך לפעילות במצבי שגרה ובמצבי חירום או משבר.
חדר המצב פועל בשיתוף פעולה הן עם גופים רשמיים בארץ והן עם חדרי מצב אחרים ברחבי העולם.


GPS
 
נציגויות  ישראל בעולם
רשימת שגרירויות ונציגיות ישראל ברחבי העולם.
מספר צפיות: 36686
5999