www.goTravel.co.il
גיא גלבגיסר - GoTravel
 
גיא גלבגיסר
גיא גלבגיסר   גיא גלבגיסר, טייל וחוקר, אשר שהה ברחבי המזרח הרחוק תקופות ארוכות. בעל ניסיון הדרכה עשיר בארצות אסיה, מצלם ומרצה על המזרח הרחוק. מדריך בחברה הגיאוגרפית - ברק אפיק.
 
רשימת כתבות של גיא גלבגיסר