www.goTravel.co.il
שלומי שלום - GoTravel
 
שלומי שלום
שלומי שלום, גרין הילס  
שלומי שלום, ארכיטקט במקצועו ורוכב אופניים בנשמתו, בעלים של חברת טיולי אופניים קבוצתיים בחו"ל, המותאמים לרמת הרוכבים: רוכבי שטח, רוכבי כביש, משפחות עם ילדים וטיולים המשלבים רוכבים ושאינם רוכבים.  
 
רשימת כתבות של שלומי שלום