www.goTravel.co.il
מעין בן דע - GoTravel
 
מעין בן דע
מעיין בן דע
 
מעין בן דע, מתגוררת בספרד מזה 11 שנים, מתוכן 5 שנים בפירנאים הקטלנים. עוסקת בהדרכה ובארגון טיולים בעיקר באזור הפירנאים. מדריכה מוסמכת של הפארק הלאומי של אגואסטורטס ומרותקת להרים, לטבע ולתרבות העשירה באזור. שותפה בחברת פירנאטור.
 
רשימת כתבות של מעין בן דע