www.goTravel.co.il
ענבל שדה - GoTravel
 
ענבל שדה
ענבל צדקיהו-שדה  
ענבל צדקיהו-שדהלאחר טיול של אחרי צבא במזרח, וטיולים עם הילדים בכל העולם, כולל דרום אפריקה, סרי לנקה, ארצות הברית וחופשות סקי, עשתה אחורה פנה, השאירה את הילדים בבית, ויצאה לטיול עם אחותה.
 
 
רשימת כתבות של ענבל שדה