www.goTravel.co.il
אורי פרגמן-ספיר - GoTravel
 
אורי פרגמן-ספיר
אורי פרגמן ספיר
 
ד"ר אורי פרגמן – ספיר, המדען הראשי של הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם, ירושלים. מתמחה בצמחיית הים התיכון ומערב אסיה. מוביל השתלמויות בוטניות מקצועיות בארץ, בארצות הים-התיכון ובקווקז. 
מדריך טיולים בחברת אקו-טיולי שטח.
 
רשימת כתבות של אורי פרגמן-ספיר