www.goTravel.co.il
אביעד חורב - GoTravel
 
אביעד חורב
מייסד ומנהל חברת עולם הספארי. חי ונושם חיות בר, מחפש הזדמנויות תצפית וצילום חיות בסביבתן הטבעית בכל מקום בעולם. מומחה בתכנון והפקה של טיולים בעקבות חיות בר, הן כנושא חופשה עיקרי והן כחלק מטיול. מחפש ומוצא בעלי חיים נדירים בבית גידולם הטבעי. כתב מאמרים מדעיים בנושא צפרות ובנושא עתיד קיומם של הטיגריסים.

משיב/ה בפורום בנושאים: מדריכי ויועצי טיולים
, הבלקן
, מזרח אירופה
, הודו
, יפן
, מזרח אסיה
, אפריקה