זכויות יוצרים באתר GoTravel

 
השימוש באתר ובמידע הכלול בו כפוף לתנאים המפורטים ומעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application) הנמצא בו. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר, מתקשר לאתר, מוריד ממנו יישום או תוכנה כלשהם או צופה בו.
 
כל התמונות, האיורים, המפות, קטעי הצליל, קטעי הוידאו, הגרפיקה ויישומי התוכנה המופיעים באתר, מוגנים בזכויות יוצרים, למעט במקומות בהם מצוין אחרת. כל ההרשאות לפרסום, הרישיונות וההסכמים בין האתר לבין בעלי הזכויות המקוריות, נשמרים ע"י מערכת האתר ויוצגו לכל דורש במידת הצורך.
 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מערכת האתר מאמינה כי השימוש בתמונות באתר נופל תחת ההגדרה של "שימוש הוגן", תחת רישיון Creative Commons. מערכת האתר אינה מפרה בידיעתה את זכויות היוצרים של מי מבעלי הזכויות על התכנים המופיעים באתר, כפי שצוינו בתחילת סעיף זה.

בכל מקרה של אי בהירות, ניתן ליצור קשר עם מנהלי האתר באמצעות עמוד צור קשר.
 

מספר צפיות: 4824
13510
מגזינים שנשלחו

0
שאלות ותשובות

0
כותבים באתר

0
כתבות באתר
מסלולי טיול לבחירתכם
בהתאמה אישית ובקצב שלכם
כן, זה מעניין אותי!