www.goTravel.co.il
איל לוין - GoTravel
 
איל לוין
איל לוין
 
ד"ר איל לוין - מרצה במחלקה לישראל במזרח התיכון ומדעי המדינה, וראש המחלקה ללימודי הרב תחומי באוניברסיטת אריאל, עמית מחקר במכון כנרת ובמרכז למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. בספריו הוא עוסק בממדים הפסיכו-פוליטיים של חוסן לאומי בעת מלחמה. 
כתובת מייל: Eyal1212@gmail.com
 
רשימת כתבות של איל לוין