www.goTravel.co.il
ג'ורג' אשד - GoTravel
 
ג'ורג' אשד
גורג אשד
 

ג'ורג' אשד, מדריך אופניים מוסמך ופעיל, רוכב שטח נלהב, המלמד רכיבה ומוביל קבוצות רוכבים לטיולים בארץ ובחו"ל. מחזיק בתואר בחינוך ובספורט, מטעם מכון וינגייט, ותואר במשפטים - מטעם אוניברסיטת תל-אביב. עיסוק והתמחות באומנויות לחימה, הם בין תחביביו העיקריים, ואת הזמן שנותר לו הוא משקיע בחנות האופניים "מצמן הרצליה", בה הוא שותף. 
 
רשימת כתבות של ג'ורג' אשד