www.goTravel.co.il
יפה כפיר - GoTravel
 
יפה כפיר
יפה כפיר  
יפה כפיר, חובבת הרפתקאות בלתי צפויות ומסעות של אישה אחת לבד, למקומות רחוקים. מדריכה טיולים, מרצה, מצלמת וכותבת. 
למסע האישי של יפה כפיר
 
רשימת כתבות של יפה כפיר