www.goTravel.co.il
רמי סימסולו - GoTravel
 
רמי סימסולו
רמי סימסולו
רמי סימסולומוסמך אוניברסיטת חיפה ביחסים בינלאומיים ובתולדות המזרח התיכון. מתמחה בהדרכת טיולי תרבות, טבע ושטח, במדינות אגן הים התיכון - איטליה, יוון, תורכיה, סיציליה, ספרד, אלבניה, פורטוגל ומרוקו.
 
רשימת כתבות של רמי סימסולו