מתעניינים בכפרי הנופש סנטר פארקס?
צרו עמנו קשר!


על מנת שנדע איך לקרוא לך כשנתקשר אליך
המספר בו נוכל להשיג אותך הכי בקלות
בשביל לשלוח לך את ההצעות בהן התעניינת
צרו עמי קשר בבקשה